Zoológia 2018

Vedecký kongres zoológov


„Zoológia 2018“


22. – 24. november 2018, Technická univerzita vo ZvoleneVýbor Slovenskej zoologickej spoločnosti a Technická univerzita vo Zvolene so spoluorganizátormi si dovoľujú srdečne pozvať všetkých zoológov a záujemcov o zoológiu na vedecký kongres „Zoológia 2018“, ktorý sa uskutoční 22. až 24. novembra 2018 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.Zameranie a cieľ


Kongres Zoológia 2018 nadväzuje na tri predchádzajúce podujatia, ktoré sa uskutočnili vo Zvolene (r. 2012), Prešove (r. 2014) a naposledy v Nitre (r. 2016). Na kongrese Zoológia 2018 budú môcť účastníci prezentovať výsledky výskumu zo všetkých odvetví zoológie: od taxonómie, cez morfológiu, ekológiu, etológiu, aplikovanú zoológiu, monitoring a ochranu živočíchov, až po paleontológiu živočíchov, evolúciu, molekulárnu zoológiu a evo-devo. Na kongres pozývame všetkých – profesionálnych aj amatérskych – záujemcov o zoológiu! Vítaní sú bádatelia, učitelia a študenti všetkých akademických inštitúcií, pracovníci štátnej správy a ochrany prírody zo Slovenskej aj Českej republiky.


Cieľom kongresu bude najmä:

 • zjednotiť komunitu slovenských zoológov a sympatizantov o zoológiu
 • inšpirovať sa novými smermi výskumu v zoológii
 • zvýšiť informovanosť o tom, čo sa aktuálne v zoológii deje a kam sa tento vedný odbor uberá


Sprievodné akcie

Pivo v pivárni Mantuan

Na prvý večer, 22. november 2018 od 20:00 h, sme rezervovali piváreň Mantuan (na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Ľ. Štúra, do 10 minút peši od areálu TUZVO, pozri priloženú mapku), pre možnosť spoločného stretnutia a diskusií. Piváreň v príjemnom prostredí ponúka široký sortiment kvalitných pív za veľmi priaznivé ceny. Konzumáciu si hradia účastníci individuálne.


Spoločenský večer „My a ostatné zvieratá 2018“

Aby sa účastníci kongresu mali možnosť stretnúť a pozhovárať aj v neformálnej atmosfére, súčasťou podujatia bude spoločenský večer s názvom „My a ostatné zvieratá 2018“. Bude organizovaný formou recepcie so studeným a teplým bufetom zameraným najmä na pivné špeciality. Nebude chýbať víno, ani jedlá pre tých, ktorí uprednostňujú bezmäsitú stravu. Uskutoční sa v piatok 23. novembra 2018 od 20:00 h v penzióne Almada, ktorý sa nachádza asi 4 minúty chôdze od areálu TUZVO (pozri priloženú mapku). Vstupné na spoločenský večer je zahrnuté vo vložnom.

Organizačný výbor

 • Vladimír Kubovčík, predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
 • Michal Ambros, hospodár Slovenskej zoologickej spoločnosti
 • Peter Bačkor, člen výboru Slovenskej zoologickej spoločnosti
 • Ivan Baláž, tajomník Slovenskej zoologickej spoločnosti
 • Peter Manko, podpredseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
 • Ladislav Pekárik, podpredseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
 • Slavomír Stašiov, Technická univerzita vo Zvolene
 • Peter Lešo, Technická univerzita vo Zvolene
 • Vladimíra Dekanová, Technická univerzita vo Zvolene
 • Peter Lindtner, Technická univerzita vo Zvolene
 • Martin Šebesta, Technická univerzita vo Zvolene

Vedecký výbor

 • Roman J. Godunko, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
 • Peter Fenďa, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Stanislav Korenko, Česká zemědelská univerzita v Praze
 • Anton Krištín, Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene
 • Milan Novikmec, Technická univerzita vo Zvolene
 • Radek Šanda, Národní muzeum v Praze

Predbežný program

22. november 2018 (štvrtok)

09:00 – 12:00 h príchod účastníkov, registrácia
11:30 – 13:00 h obed
13:00 – 13:15 h otvorenie kongresu, organizačné pokyny
13:15 – 14:00 h plenárna prednáška 1
14:00 – 15:30 h prednáškový blok 1
15:30 – 15:45 h prestávka
15:45 – 17:15 h prednáškový blok 2
17:15 – 17:30 h prestávka
17:30 – 19:00 h prednáškový blok 3
19:00 – 20:00 h večera
20:00 – 24:00 h pivo v pivárni Mantuan

23. november 2018 (piatok)

09:00 – 09:45 h plenárna prednáška 2
09:45 – 11:45 h prednáškový blok 4
12:00 – 13:00 h obed
13:00 – 13:45 h plenárna prednáška 3
13:45 – 15:15 h prednáškový blok 5
15:15 – 15:30 h prestávka
15:30 – 17:00 h prednáškový blok 6
17:00 – 18:00 h posterové prezentácie
18:00 – 19:00 h valné zhromaždenie Slovenskej zoologickej spoločnosti
20:00 – ... h spoločenský večer „My a ostatné zvieratá 2018“ v penzióne Almada

24. november 2018 (sobota)

09:30 – 10:15 h plenárna prednáška 4
10:15 – 11:45 h prednáškový blok 7
11:45 – 12:00 h prestávka
12:00 – 13:30 h prednáškový blok 8
13:30 – 14:00 h vyhodnotenie študentskej súťaže a odovzdanie cien, ukončenie kongresu

Zmena programu je vyhradená! Program bude upravený a aktualizovaný podľa počtu prihlásených účastníkov, referátov a posterov.


Plenárne prednášky

Budeme radi, ak sa najmä mladí začínajúci zoológovia, vedeckí pracovníci a študenti orientujúci sa na problematiku zoológie, na kongrese inšpirujú pre svoju ďalšiu vedeckú kariéru. Preto organizačný výbor požiadal niekoľkých špičkových odborníkov venujúcich sa rôznym oblastiam zoológie o prednesenie plenárnych a popularizačných prednášok, ktorých úlohou bude načrtnúť moderné trendy výskumu v zoológii. Plánované sú štyri plenárne prednášky, každá v trvaní 45 minút. Predbežné témy plenárnych prednášok potvrdili Roman Rozínek („Kompenzační opatření - silný nástroj pro ochranu přírody“), Roman J. Godunko („Jepice – staré kameny a nové možnosti“), Stanislav Korenko („Ekológia pavúčích parazitoidov zo skupiny Polysphincta genus-group naprieč svetom (Ichneumonidae, Ephialtini)“) a Radek Šanda („Druhová diverzita rýb v Európe“).

TU vo Zvolene

Pre konanie kongresu sme po uplynutí šiestich rokoch od jej konania v roku 2012 vybrali opäť mesto Zvolen a jeho Technickú univerzitu vo Zvolene, ktorá poskytuje veľmi dobré zázemie pre takéto podujatie. Mesto Zvolen je ľahko dostupné individuálnou, vlakovou aj autobusovou dopravou. Pokiaľ pricestujete autom, môžete využiť bezplatné parkovanie na univerzitnom parkovisku. Vlaková a autobusová stanica sa nachádzajú priamo pri univerzite (do 3 minút chôdze). V bezprostrednej blízkosti hlavnej budovy Technickej univerzity vo Zvolene (do 3 minút chôdze) sa nachádza ubytovacie a stravovacie zariadenie Bariny, kde si účastníci kongresu môžu rezervovať ubytovanie a objednať obedy. Blízko (asi do 4 minút chôdze) sa tiež nachádza penzión Almada, kde prebehne spoločenský večer, plánovaný na piatok 23. novembra 2018. Areál TU vo Zvolene je od centra mesta vzdialený približne 10 minút chôdze.


Ubytovanie

Účastníci kongresu si ubytovanie zabezpečujú individuálne. Do pozornosti dávame najmä možnosť ubytovania v ubytovacom a stravovacom zariadení Bariny TU vo Zvolene. Výhodou tohto ubytovania je blízkosť k miestu konania kongresu a priaznivé ceny. K dispozícii sú hotelové izby s vlastným sociálnym zariadením a káblovým pripojením na internet v cenách od 10,- do 15,- €/osoba/noc. Rezerváciu ubytovania si záujemcovia môžu dohodnúť na ubytovacom úseku Študentského domova a jedálne Bariny, u pani Miroslavy Cibulovej, e-mailom: cibulova@tuzvo.sk alebo v prípade potreby na telefónnom čísle 045-5206 604. Prosíme vás, uprednostnite e-mailovú komunikáciu. V ubytovacom a stravovacom zariadení Bariny TU vo Zvolene si môžete v prípade záujmu rezervovať ubytovanie a objednať obedy a večeru počas konania konferencie. Mesto Zvolen ponúka viacero ďalších alternatív ubytovania, ktoré uspokoja nenáročných, ako aj najnáročnejších záujemcov. Niekoľko možností prinášame v nasledovnom prehľade:


Ubytovacie zariadenie Adresa Kontakt
Penzión Almada Hronská 705 045-5323 280 www.almada.sk
HHostel Turist, Doprastav Hronská 1 045-5305 121, 0917 615 474 www.doprastavservices.sk
Hotel a penzión Franko Štúrova 11 045-5330 928 www.frankohotel.sk
Hotel Academic Hviezdoslavova 13 045-5322 745, 0915 888 966 www.hotel-academic.sk
Hotel Poľana Námestie SNP 64/2 045-5320 124 www.hotelpolana.sk
Penzión Quatro Námestie SNP 72 72 045-5323 256
Penzión Victoria Dukelských hrdinov 148/2 045-5325 191

Strava

Organizátori vám v prípade záujmu môžu zabezpečiť na 22. a/alebo 23. novembra 2018 obed a na 22. novembra 2018 večeru. Obedy sa vydávajú od 1130 h, večere od 1800 do 2000 h v jedálni ubytovacieho a stravovacieho zariadenia Bariny TU vo Zvolene. Cena jedného kompletného obeda je 4,30 €, večere 3,80 €. V prípade, že máte o obed alebo večeru záujem, prosíme, vyznačte svoju objednávku na prihláške. Na výber je vždy mäsité aj bezmäsité (vegetariánske) jedlo, ponuka menu je na internetovej stránke kongresu.


Internetové pripojenie

V priebehu trvania celého kongresu bude v prednáškovej miestnosti, zabezpečený wi-fi signál, ktorý vám v prípade potreby umožní pripojenie vášho notebooku na internet.

Poplatky a ich úhrada

Základný kongresový poplatok (vložné) zahŕňa náklady na vydanie zborníka abstraktov, spoločenský večer, kongresové tričko (v prihláške, prosím, vyznačte veľkosť), organizačné náklady a občerstvenie medzi prestávkami a informačné a propagačné materiály. Výška konferenčného poplatku sa pohybuje od 35,- do 50,- €. Poplatok pre členov SZS je 35,- €. Túto cenu si môže uplatniť ktorýkoľvek člen SZS, ktorý uhradil členský poplatok za rok 2018 a nemá žiadne nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Poplatok pre študentov nečlenov SZS a dôchodcov nečlenov SZS je 40,- €, pre ostatných účastníkov kongresu 50,- €. Čestní členovia SZS konferenčný poplatok neplatia.
Okrem toho si môžete objednať obedy na 22. a/alebo 23. novembra 2018. Ak máte o obed(-y) záujem, vyznačte vybrané možnosti v prihláške na kongres.
Všetky poplatky, prosíme, uhraďte na účet Slovenskej zoologickej spoločnosti, najneskôr do 17. septembra 2018!
Poplatky uhrádzajte na účet SZS vedený vo FioBanke:
Číslo účtu: 2201376337/8330
IBAN: SK7383300000002201376337
BIC: FIOZSKBAXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
Pri uhrádzaní poplatkov do správy pre prijímateľa vždy uvádzajte svoje meno_priezvisko a ZOO2018!
Po zaplatení všetkých poplatkov je možné ich stornovať do 17. septembra 2018. Náklady spojené so stornovaním poplatkov znáša stornujúci. Po uvedenom termíne sa zaplatený poplatok v prípade neúčasti na kongrese nevracia!


Registrácia

Zaregistrovať sa na konferenciu je možné po prihlásení od 1.6.2018.

Prezentácia a publikovanie príspevkov

Rokovacím jazykom na kongrese budú slovenčina a čeština. Príspevky bude možné prezentovať formou prednášok alebo posterov. V prípade vysokého počtu prihlásených prednášok, vedecký výbor kongresu vyberie najzaujímavejšie a najatraktívnejšie z nich; ostatné odporučí autorom prezentovať formou posterov. O prípadnom návrhu na zmenu prihlásenej prednášky na poster budú autori informovaní vedeckým výborom do 30. septembra 2018. Prednášky budú rozdelené do niekoľkých prednáškových blokov. Aby mohli účastníci vidieť čo najviac prezentácií, vždy bude bežať len jeden blok, teda bloky nebudú paralelné. Trvanie prednášky bude obmedzené na 15 minút (v ideálnom prípade 12 minút prezentácia a 3 minúty diskusia). Prosíme vás o dodržiavanie maximálneho vyhradeného času na prednášku! Čas bude dôsledne kontrolovaný a prednášku nebude možné predlžovať. K dispozícii bude počítač s OS MS Windows XP Professional a balíkom MS Office 2007, dataprojektor, laserové ukazovadlo. V prípade, že máte ďalšie špeciálne požiadavky, uveďte ich, prosím, vo vašej prihláške. Postery budú môcť byť vystavené počas celého trvania kongresu. Mali by byť visieť najmä v piatok 23. novembra 2018 v čase od 17:00 do 18:00 h, kedy bude prebiehať posterová sekcia. Maximálna veľkosť posterov nesmie presiahnuť 90×120 cm. Príspevky bude možné publikovať formou abstraktu v zborníku (s ISBN) vydanom k termínu konania kongresu. Abstrakt bude obsahovať: názov, meno a adresa autora / mená a adresy autorov (vrátane e-mailovej adresy), vlastný text v rozsahu najviac 1500 znakov (vrátane medzier). Abstrakt môže byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Kompletný abstrakt vkladajte do formulára na prihlasovacej stránke kongresu najneskôr do 17. septembra 2018. Rukopis neprejde jazykovou korektúrou, za jazykovú stránku zodpovedá autor(-i).


Študentská súťaž

Organizačný výbor vyhlasuje súťaž o najlepší študentský príspevok, či už prezentovaný formou prednášky alebo ako poster. Študent môže prihlásiť do súťaže taký príspevok, ktorého je jediným alebo prvým autorom. Príspevky budú hodnotené samostatne v troch kategóriách rozdelených podľa stupňa vysokoškolského štúdia, v ktorom študent študuje. Ak svoj príspevok prihlasujete do študentskej súťaže, uveďte to v prihláške. Zároveň nezabudnite uviesť jednu z kategórií, do ktorej patríte: Bc. – študenti 1., Mgr./Ing. – 2. a PhD. – 3. stupňa vysokoškolského štúdia. O výhercoch, ktorým budú ocenenia udelené, rozhodne vedecký výbor kongresu. Výsledky súťaže budú oznámené a ceny odovzdané v sobotu 24. novembra 2018 o 13:30 h. Cenami budú celoročné predplatné časopisov „Vesmír“ a „Živa“ na rok 2019 a hodnotné publikácie z vydavateľstva „Academia“. Podrobnejšie informácie o študentskej súťaži budú uvedené v 2. oznámení.