Bulletin SZS


Vážení členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti,
Bulletin SZS vydávame s cieľom sprostredkovať všetkým záujemcom o zoológiu a o činnosť SZS aktuálne informácie o dianí v našej spoločnosti a informovať o pripravovaných aktivitách. Budeme radi, ak vás bulletin zaujme.
Galéria