Akcie SZS v minulosti


Ekológ a zoológ na trhu práce


Dňa 17.11.2017 sa vo Zvolene na Katedre biológie a všeobecnej ekológie FEE TU uskutočnila otvorená diskusia k problematike uplatnenia absolventov a možnostiam odbonej praxe.


Odkaz na galériu

Zoológia 2016


Dňa 24. - 26. 2016 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil a vedecký kongres „Zoológia 2016“.


Odkaz na galériu

X. Lepidopterologické kolokvium


Dňa 27. októbra 2016 sa vo Zvolene stretnutie profesionálnych i amatérskych entomológov, biológov, ochrancov prírody, pracovníkov štátnej správy i ďalších záujemcov o motýle.


Vedecký kongres zoológov


Dňa 20.-22. novembra 2014 sa v Prešove na Prešovskej univerzite konal vedecký kongres zoológov.
Hlavnými cieľmi boli:


1. Prezentácia výsledkov z rôznych oblastí zoológie (taxonómia, morfológia, ekológia, etológia, aplikovaná zoológia, monitoring a ochrana živočíchov, zoopaleontológia, evolúcia, molekulárna zoológia, evo­-devo).


2. Zjednotenie komunity slovenských zoológov a popularizácia zoológie.


3. Inšpirácia novými trendmi v zoológii.


Autorská výstava fotografií


Dňa 12.2.2014 sa v Prešove uskutočnila autorská výstava fotografií Mateja Žiaka.


Odkaz na galériu


Galéria