Voľba členov predsedníctva a revíznej komisie Slovenskej zoologickej spoločnosti

Vážení členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 17. novembra 2022 o 19:00 h sa v kongresovej sieni Kongresového centra SAV v Smoleniciach, v rámci valného zhromaždenia SZS, uskutoční voľba členov predsedníctva a revíznej komisie Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV na funkčné obdobie trvajúce od 1. marca 2023 do 28. februára 2027. Právo voliť členov predsedníctva a revíznej komisie má každý člen SZS.Vedecký kongres zoológov „Zoológia 2022“

Predsedníctvo Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV spolu so spoluorganizátormi si dovoľujú srdečne pozvať všetkých zoológov a záujemcov o zoológiu na vedecký kongres „Zoológia 2022“, ktorý sa uskutoční 17. až 19. novembra 2022 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach.

Zameranie a cieľ kongresu

Kongres Zoológia 2022 nadväzuje na štyri predchádzajúce podujatia, ktoré sa uskutočnili vo Zvolene (r. 2012), Prešove (r. 2014), Nitre (2016) a naposledy vo Zvolene (r. 2018). Na kongrese Zoológia 2022 budú môcť účastníci prezentovať výsledky výskumu zo všetkých odvetví zoológie: od taxonómie, cez morfológiu, ekológiu, etológiu, aplikovanú zoológiu, monitoring a ochranu živočíchov, až po paleontológiu živočíchov, evolúciu, molekulárnu zoológiu a evo-devo. Na kongres pozývame všetkých – profesionálnych aj amatérskych – záujemcov o zoológiu! Vítaní sú bádatelia, učitelia a študenti všetkých akademických inštitúcií, pracovníci štátnej správy a ochrany prírody zo Slovenskej aj Českej republiky.Kurz molekulárnych metód v ekológii

Vážení členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti a zoológovia,
členovia Katedry ekológie Prešovskej univerzity organizujú s podporou Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV v dňoch 11. a 12.11.2019 "Kurz molekulárnych metód v ekológii", Na ktorý sú pozvaní všetci záujemcovia o túto problematiku. Všetky informácie o akcii nájdete na priloženom plagátiku. Kapacita počtu účastníkov kurzu je obmedzená, preto sa v prípade záujmu hláste hneď u organizátorov kurzu: Jakuba Fedorčáka alebo Beáty Baranovej. PlagátPozvánka na XLIII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor, ZO SZOPK Trebišov v spolupráci s ŠOP SR - Správa NP a BR Slovenský kras, Správa CHKO Latorica a Obec Silická Jablonica VÁS POZÝVAJÚ na XLIII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody, ktorý sa uskutoční 27. 07. - 02. 08. 2019 v katastri obce Silická Jablonica. Pozvánku a podrobnosti nájdete tu. V  súvislosti s organizáciou tohto podujatia na území Slovenského krasu sa na vás organizátori obracajú s  ponukou na spoluprácu pri výskume, odbornom vedení a spracovaní výsledkov prírodovedného výskumu v odbore, v ktorom ste špecialistom. Detaily nájdete tu.EXKURZIA VÝSKUM A OCHRANA ŽIVOČÍCHOV

V dňoch 15.05.2019 až 17.05.2019 sa uskutočnila netradičná exkurzia s názvom VÝSKUM A OCHRANA ŽIVOČÍCHOV (so zameraním na vážky, motýle, obojživelníky, plazy a iné...), ktorú pre členov a sympatizantov Slovenskej zoologickej spoločnosti zorganizovali SZS, Katedra ekológie Prešovskej univerzity v Prešove (vďaka grantu KEGA No. 005PU- 4/2019), CHKO Biele Karpaty a hlavný organizátor Herpetologická stanica NaturaServis s.r.o.
PDF:
VÝSKUM A OCHRANA ŽIVOČÍCHOVExkurzia pre zoológov a ekológov - CHKO Biele Karpaty a NaturaServis (Hradec Králové)

Vážení členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti, pozývame vás na exkurziu do firmy NaturaServis. Všetky potrebné informácie nájdete na priloženom letáčiku. Veríme, že tuto možnosť využije veľa členov našej spoločnosti a organizátorom ďakujem za prípravu celej akcie!
Letáčik:
NaturaServis_Exkurzia 2019

Valné zhromaždenie a voľby predsedníctva SZS

Vážení členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, v rámci Kongresu slovenských zoológov sa dňa 23. novembra 2018 o 18.00h v prednáškovej miestnosti B8 na Technickej univerzite vo Zvolene uskutočnilo Valné zhromaždenie SZS. Jedným z bodov jeho programu boli aj voľby členov predsedníctva a revíznej komisie Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV.
Zápisnicu a výsledky volieb nájdete pod odkazmi:
Valné zhromaždenie SZS 2018 - zápisnica
Voľby predsedníctva Slovenskej zoologickej spoločnosti 2018 - výsledok

Vedecký kongres zoológov
„Zoológia 2018“


Výbor Slovenskej zoologickej spoločnosti a Technická univerzita vo Zvolene so spoluorganizátormi si dovoľujú srdečne pozvať všetkých zoológov a záujemcov o zoológiu na vedecký kongres „Zoológia 2018“, ktorý sa uskutoční 22. až 24. novembra 2018 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Kongres nadväzuje na tri predchádzajúce podujatia, ktoré sa uskutočnili vo Zvolene (r. 2012), Prešove (r. 2014) a naposledy v Nitre (r. 2016). Na kongrese Zoológia 2018 budú môcť účastníci prezentovať výsledky výskumu zo všetkých odvetví zoológie: od taxonómie, cez morfológiu, ekológiu, etológiu, aplikovanú zoológiu, monitoring a ochranu živočíchov, až po paleontológiu živočíchov, evolúciu, molekulárnu zoológiu a evo-devo. Na kongres pozývame všetkých – profesionálnych aj amatérskych – záujemcov o zoológiu! Vítaní sú bádatelia, učitelia a študenti všetkých akademických inštitúcií, pracovníci štátnej správy a ochrany prírody zo Slovenskej aj Českej republiky. Cieľom kongresu bude najmä: zjednotiť komunitu slovenských zoológov a záujemcov o zoológiu, inšpirovať sa novými smermi výskumu v zoológii, zvýšiť informovanosť o tom, čo sa aktuálne v zoológii deje a kam sa tento vedný odbor uberá. Viac informácií o kongrese nájdete na tejto stránke.


Súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov

Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS) vyhlásila súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, ktorej cieľom je aktivizovanie mladej generácie v oblasti popularizácie vedy, osobitne aj výsledkov špičkového vedeckého výskumu na Slovensku. Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý vedecký pracovník a doktorand na Slovensku, ktorý je členom niektorej z členských organizácií RSVS, teda aj Slovenskej zoologickej spoločnosti, a ktorý ku koncu daného kalendárneho roka dovŕši najviac 35 rokov. Záujemcovia sa prihlasujú do súťaže prostredníctvom vedeckej spoločnosti, ktorá je členskou organizáciou RSVS (kubovcik@tuzvo.sk). Detailné informácie nájdete v štatúte súťaže RSVS pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.


Nový bankový účet vo Fiobanke!

Vážení členovia SZS, dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská zoologická spoločnosť má zriadený nový bankový účet vo FioBanke, ktorý je bez poplatkov a nahradil doterajší účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Ten bol dňa 7. marca 2018 kvôli vysokým poplatkom zrušený.Odteraz, prosím, využívajte pre platby v súvislosti s činnosťou spoločnosti a vašim členstvom v SZS výlučne tento novy účet vo FioBanke!
Názov účtu: Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Typ účtu: bežný
Mena účtu: EUR
Dátum zriadenia: 29.1.2018
Aktuálny úrok: 0 %
Majiteľ: Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Číslo účtu: 2201376337/8330
IBAN: SK7383300000002201376337
BIC: FIOZSKBAXXX BratislavaAdresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 BratislavaGaléria